Emin Nüzhet Önen

“Odamda beni kitaplarım bekler.

Bu yegâne tesellidir.”

Sabahattin Ali

Nuzhet Onen

Emin Nüzhet Önen

Kurucu Üye

Eşi Sevim Önen’le birlikte Ankara Kitaplığı’nın kurucusu olan Emin Nüzhet Önen, 1916 yılında Kayseri’de doğmuştur. İlk ve ortaokul eğitimi İstanbul-Üsküdar’da, lise eğitimini ise ailesinin Ankara’ya nakli nedeniyle Ankara Gazi Lisesinde tamamlamıştır. 1936 yılında parasız yatılı öğrenci olarak kabul edildiği Orman Fakültesi’nden 1940 yılında mezun olmuştur.

Askerlik hizmetinin ardından Orman Genel Müdürlüğü’nün Merkez Teşkilatına tayin edilerek Planlama ve Teftiş Şubelerinde hizmet vermiştir.1944 yılı sonlarında yüksek eğitim mezunları arasında yurt dışında eğitim görmek için açılan sınavı kazanarak, Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman inşaatı yolları üzerinde uzmanlaşmak amacı ile Amerika’ya gönderilmiştir.

1950’de Türkiye’ye dönmüş ve 8 yıl süreyle Orman Genel Müdürlüğünün inşaat şubesinde çalışmıştır. Daha sonra kendi firmasını kurarak 1957 yılına kadar yol ve bina inşaatları yapmıştır.

1960 yılında eşi Sevim Önen’le birlikte Kanada’ya göç etmiştir. Üç yıl süre ile bir inşaat şirketinin başmühendisi olarak çalıştıktan sonra kendi müşavir ve mühendislik firmasını kurmuş ve emekli olduğu 1996 yılına kadar da Toronto’da 2500’den fazla inşaat projesinin hazırlanmasında ve inşaat kontrolünün yapılmasında görev almıştır. Toronto’nun imarına yaptığı büyük katkıları sebebiyle, Toronto Belediye Meclisi tarafından takdir ve teşekkür belgesiyle onurlandırılmıştır.

1960 yılından sonra Türkiye’den gelen vatandaşlarımızın sayılarının artmaya başlamasıyla, sivil toplum kuruluşu çalışmalarında görev almış ve eşi Sevim Önen’le birlikte 1976 yılında Kanada Türk Kültür ve Folklor Derneğinin kurulmasına katkıda bulunmuştur.

2000 yılında ise Toronto’da Türkiye ve Türkiye tarihi ile kitap ve bilgilerin çok kısıtlı olması ve Türk toplumunun da bu konudaki istekleri sonucunda, bu ihtiyacı karşılamak üzere Sevim Önen’le birlikte Ankara Kitaplığı’nı kurmuşlardır.

Emin Nüzhet Önen, 24 Ağustos 2011’de aramızdan ayrılmıştır. Kendisini her zaman saygı ve rahmetle anıyoruz.

Nuzhet Onen