Dag Yolu 2

Author: Hamdullah Suphi Tanrıöver
Pages: 197
Category: History (General), History Of Europe
Publisher: Kültür Bakanlığı
Publication Date: 2000
Description

Dağ Yolu

Milli Mücadeleyi kazanan manevi kuvvet: Kuvay-ı Milliye Ruhu 'dur. Kuvay-ı Milliye Ruhu, milliyetçi Müslüman Türk'ün iman ve ideal sentezidir. Milli mefkûre meş'alelerini Türkçülük Mabedinde ateşlemiş Türkocaklarını, özellikle Hamdullah Suphi Tanrıöver 'in Milli Mücadele'de ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda gördükleri hizmetleri de sergileyen (DAĞ YOLU) 'ndaki konferans ve hitabeler, o günkü değerlerini bugün de taşımaktadırlar, Türklüğü tehdit eden iki büyük tehlikeyi daha o zaman isabetle teşhis edip gösteren uzak görüşlü Tanrıöver 'in, 55 yıl önce, 2 Ocak 1931 'de Kubilay İhtifali'ndeki konuşmasından aynen aktardığımız şu sözleri günümüzde de geçerlilik ve canlılığını sürdürmektedir: "Türk milliyetseverliği, Türk vatanını iki manevi düşmana karşı savunmak zorundadır. Biri: Anadolu üzerinde tekrar arzularını ümitlerini, uyandırmak ihtimali mevcut olan, bazı milletlerin bekleyebilecekleri, eski şeriat galeyanı. Diğeri: İnkişafı halinde kaleyi içinden çökertecek, dahili bir hıyanet darbesiyle ortaya çıkacak Bolşevik cereyanı (Komünistlik). Bu son cereyan, sızıp yayılmak için, yer yapmak için, gönülleri avlamak için ustaca bir telkin metoduna sahiptir. O ortaya Şeyh Mehmed ve arkadaşları gibi çıkmaz...