Dag Yolu 1

Author: Hamdullah Suphi Tanrıöver
Pages: 180
Category: History
Publisher: Kültür Bakanlığı
Publication Date: 2000
Description

Dağ Yolu 1

XX. Yüzyıl Türk düşünce ve kültür dünyasında Türk Milliyetçiliğinin öz ve kısa adıyla Türkçülüğün mabedi TÜRKOCAĞI'nda nice şair, edip, hatip, düşünür ve bilgin hizmet vermiştir. Meş'alelerini bu Ocak'tan yakmış nice Türkçü, Çanakkale ve Milli Mücadele destanlarının yaratılmasına canlarıyla, kanlarıyla yardımcı olmuşlar; nice aydın ve inkılapçı bugünkü Devletimizin ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna unutulmaz çabalarıyla katkıda bulun-muşlardır. Bunların en ön safında gelen en seçkin ve örnek bir Ocaklı, elinizdeki eserin yazarıdır. Hayatının büyük bir bölümünü Ocak çalışmalarına adayan ve Allah vergisi üstün hatiplik yeteneğiyle birçok gençleri Türkçülük sihriyle büyüleyen bu hizmeti unutulmaz san 'atçı: Hamdullah Suphi Tanrıöver'dir. 1885 'de İstanbul'da doğan ve 16 Haziran 1966 Cuma gecesi saat 2I.30'da yine İstanbul'da fani hayata gözlerini yuman Hamdullah Suphi, şiir, hikâye ve mizah yazıları yazmış; fakat hatipliği ile ün kazanmıştı. Cumhuriyet döneminin 2. Ve Türk maarifinin 38. Milli Eğitim Bakanı olan Hamdullah Suphi, "Sülaleden Maarifçi" babası Kocamemioğlu Suphi Paşa 6. ve Eniştesi Mehmed Yusuf Ziya Paşa ise 22. Maarif Nazırı idiler...